Η Γερμανία σχεδιάζει πρόταση για να στοχεύσει επιθετικές κινητές μικρομεταφορές που στοχεύουν στα παιδιά

Επιδρομή του βασιλιά

Το κρατίδιο της Βαυαρίας συνέταξε σχέδιο πρότασης για την ενίσχυση των κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία των νέων που είναι γνωστές ως JuSchRiL, καθώς και η επικαιροποίηση της διακρατικής μεταχείρισης για την προστασία των ανηλίκων, γνωστή και ως JMStV. Αυτά τα μέτρα θα εμπόδιζαν ουσιαστικά τους προγραμματιστές από τη διαφήμιση των μέτρων πληρωμής με κέρδος στα παιδιά, ή τα κορίτσια να δαπανώνται χρήματα για μικροδιαμεσολάβηση. Συνέχισε να διαβάζεις "Η Γερμανία προτείνει σχέδια για τη στόχευση επιθετικών μικροδιανομών κινητής τηλεφωνίας με στόχο τα παιδιά"