Δολοφονία Classroom Manga απαγορεύεται από τη σχολική βιβλιοθήκη λόγω των πρόσφατων σχολικών βολών

Τάξη δολοφονίας

Ένας γονέας παραπονέθηκε στο διοικητικό προσωπικό της βιβλιοθήκης για το ενδιάμεσο σχολείο Markham στο Graniteville του νησιού Staten, αφού διαπίστωσε ότι η κόρη της είχε δανειστεί μια σειρά mangas από τη βιβλιοθήκη που ονομάζεται Τάξη δολοφονίας, η οποία αφορά μια ομάδα μαθητών που δεν συνεργάζονται σε μια προσπάθεια να σκοτώσουν τον δάσκαλό τους που είναι εξωγήινος από το διάστημα που προσπαθεί να επιφέρει καταστροφή παγκοσμίως. Το διοικητικό προσωπικό έλαβε την καταγγελία στην καρδιά και απαγόρευσε μόνιμα το σύνολο Τάξη δολοφονίας manga από τη βιβλιοθήκη. Συνέχισε να διαβάζεις «Η τάξη δολοφονίας Manga απαγορεύτηκε από τη σχολική βιβλιοθήκη λόγω πρόσφατων σχολικών πυροβολισμών»