Αρχείο ετικετών: Επίθεση των Γηθοφόρων
Επίθεση των Γηραιτών έχει τους παίκτες να επιτίθενται σε μια μεταλλευτική Corp ως αλλοδαπών
Επίθεση των Γήινων

Σε μια αντιστροφή ρόλου στο τυπικό "σκοτώσει όλους τους αλλοδαπούς ενώ εξαντλούμε τους πόρους τους" σενάριο, η ομάδα ανάπτυξης Junkish ...

ΔΕΝ ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο ή θα σας απαγορευτεί από το site!