Οι ηχητικοί παραγωγοί παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον Γαιοσκώληκα Jim, Bill Bigfoot

Γαιοσκώληκας Jim

Ο δημιουργός του Γκρίζου Ίπποι Jim Doug TenNapel έδωσε πρόσφατα μια ενημέρωση σχετικά με μερικά από τα έργα στα οποία εργάστηκε και σημείωσε ότι η ομάδα που εργάστηκε για τη ζωντανή δράση Sonic The Hedgehog ταινία έχουν εμφανιστεί ενδιαφέρον για τις προσαρμογές ταινιών για Γαιοσκώληκας Jim και Bigfoot Bill. Συνέχισε να διαβάζεις "Οι Sonic Producers δείχνουν ενδιαφέρον για τον Earthworm Jim, Bigfoot Bill"