Ο Λογαριασμός Patreon της Soph απαγόρευσε, τα εμπορεύματα απαγορεύτηκαν στο Bonfire μετά την απαγόρευση του YouTube

Soph Banned

Η YouTuber Soph είχε απαγορευτεί ο λογαριασμός της, αφού στόχευσε στο Rainbow Reich, επικρίνοντας την ατζέντα για το σούπερ αλφάβητο και εκνευρίζοντας τους προπαγανδιστές που την πυροδότησαν στη νεολαία της Αμερικής. Το YouTube απαγόρευσε το λογαριασμό για λόγους "εχθρικός λόγος", ένας όρος που χρησιμοποιείται για να λογοκρίνει ουσιαστικά οποιονδήποτε εκφράζει τις απόψεις του ότι το YouTube ή το Google δεν συμπαθούν. Μετά την απαγόρευση από το YouTube, ο Soph απαγορεύτηκε επίσης από τον Patreon καθώς και από το online e-tailer, Bonfire. Συνέχισε να διαβάζεις «Ο λογαριασμός Patreon της Soph απαγορεύτηκε, τα εμπορεύματα απαγορεύτηκαν στη φωτιά μετά την απαγόρευση του YouTube»