Η EVO και άλλοι διοργανωτές FGC απαγορεύουν το CeroBlast επειδή λένε N-Word

Απαγορεύεται το CeroBlast

Τζόι «κ. Ο Wizard "Cuellar απαγόρευσε στον ανταγωνιστή της FGC CeroBlast να λέει" nigger ". Άλλοι οργανισμοί απαγόρευσαν επίσης το CeroBlast για ένα χρόνο. Το CeroBlast αναγνώρισε τις απαγορεύσεις στις 19 Απριλίου 2020 με ένα απλό tweet. Συνέχισε να διαβάζεις «Η EVO και άλλοι διοργανωτές FGC απαγορεύουν το CeroBlast επειδή λένε N-Word»