Διευθυντής ποδοσφαίρου 2019 Touch Nintendo Switch Review

[Αποκάλυψη: Ένα αντίγραφο ανασκόπησης παρέχεται για τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου]

Έχοντας επανεξετάσει τώρα Football Manager για τα τελευταία τέσσερα χρόνια λειτουργίας καθώς και Διευθυντής Football Manager για τα τελευταία τρία, πρέπει να συγχωρήσω τον εαυτό μου για τη διατήρηση ενδιαφέρουσες τρόπους για να ανοίξει αυτές τις αναθεωρήσεις. Έχω ήδη μιλήσει για να περάσω χιλιάδες ώρες Διευθυντής πρωταθλήματος 2 ως έφηβος και έπειτα εκατοντάδες και εκατοντάδες ακόμη κι αν έχω ενηλικιωθεί. Στην πραγματικότητα, κοιτάζοντας τη Steam βιβλιοθήκη μου, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι έχω περάσει περίπου το δέκα τοις εκατό της ενήλικης ζωής είτε παίζοντας (είτε μιλώντας) Football Manager. Συνέχισε να διαβάζεις "Football Manager 2019 Touch Nintendo Switch Review"