Το House Of Lords Gambling Committee Call for Quick Loot-Box κανονισμού

Η Επιτροπή Τζόγου του House of Lords πιστεύει ότι τα κλοπές βιντεοπαιχνιδιών θα πρέπει να ρυθμίζονται βάσει της νομοθεσίας περί τζόγου και θα πρέπει να υπαχθούν στον "Νόμο για Τζόγο 2005". Οι Λόρδοι σημειώνουν επίσης ότι αυτή η πράξη πρέπει να είναι γρήγορη και να εκτελείται χωρίς δισταγμό. Συνέχισε να διαβάζεις «Η επιτροπή τζόγου House Of Lords καλεί για γρήγορο κανονισμό Loot-Box»