Το Game Valley, Αιγύπτιος λιανοπωλητής απαγορεύει το τελευταίο από εμάς 2 λόγω εκφυλισμού

Ο τελευταίος από εμάς 2 απαγορεύτηκε στην Αίγυπτο

Το αιγυπτιακό κατάστημα λιανικής Game Valley ανακοίνωσε δημοσίως στις Ιούνιος 19th, 2020 ότι δεν θα έφερναν αντίγραφα των Naughty Dog's Ο τελευταίος από εμάς 2, δηλώνοντας ότι ήταν προσβολή στον Θεό και δεν αντιπροσωπεύει τις βασικές αξίες των Αιγυπτιακών οικογενειών. Συνέχισε να διαβάζεις «Το Game Valley, Αιγύπτιος λιανοπωλητής απαγορεύει το τελευταίο από εμάς 2 λόγω εκφυλισμού»