Απόκρυψη αναζητήσεις μου είναι μια μηχανή αναζήτησης που κρυπτογραφεί τις αναζητήσεις σας

Κλείστε τις αναζητήσεις μου

Ενώ μια δέσμη λύσεων λογισμικού μεγάλων τεχνολογιών είναι όλα σχετικά με την υποκλοπή των ιδιωτικών σας δεδομένων και τη χρήση τους για να καταστρέψετε τη ζωή σας, ορισμένες εναλλακτικές λύσεις είναι για την κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση: προστασία των δεδομένων σας και διασφάλιση ότι δεν γίνονται ευάλωτοι σε επίθεση ή ευαίσθητα για ανεπιθύμητες επισκέψεις από το φορέα του κόμματος. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το HideMySearches.com. Συνέχισε να διαβάζεις “Hide My Searches Is A Search Engine That Encrypts Your Searches”