Παιχνίδια 2K αποσαφηνίζουν τις αλλαγές που έγιναν στο NBA 2K στις Κάτω Χώρες και στο Βέλγιο λόγω των νόμων για το loot-box

Οι μικροδιαμεσολάβειες και τα κιβώτια θανάτου έχουν κακή φήμη σε ορισμένες χώρες, στο βαθμό που απαγορεύονται στο Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες. Μιλώντας για τις δύο χώρες, τα παιχνίδια 2K έχουν προχωρήσει προς διευκρίνιση των ενεργειών που έχουν αναληφθεί NBA 2K και ποιες αλλαγές έγιναν λόγω των νόμων των δύο χωρών. Συνέχισε να διαβάζεις "Τα παιχνίδια 2K αποσαφηνίζουν τις αλλαγές που έγιναν στο NBA 2K στην Ολλανδία και στο Βέλγιο λόγω νόμων για το loot-box"