Οι ομάδες του Αμαζονίου επάνω με τα παιχνίδια του Athlon για να κάνουν έναν ελεύθερο-για-παιχνίδι Lord of the Rings MMO

Το τελευταίο παιχνίδι AAA που λάβαμε με βάση το legendarium του JRR Tolkien είναι το Warner Bros. Interactive και το Monolith's Μέση Γη: Σκιά του Πολέμου, και όλοι γνωρίζουμε πώς αυτό κατέβηκε. Φαίνεται ότι το Amazon Game Studios και το Athlon Games θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα νέο παιχνίδι MMO, το οποίο θα είναι ελεύθερο να παίξει στο μεγάλο βασίλειο του Tolkien. Συνέχισε να διαβάζεις "Οι ομάδες Amazon επάνω με τα παιχνίδια Athlon να κάνουν ένα ελεύθερο για να παίξει Άρχοντας των Δαχτυλιδιών MMO"