Η πρώτη αγωγή έχει κατατεθεί κατά CDPR

Για μερικές εβδομάδες, αρκετές δικηγορικές εταιρείες έχουν κάνει πρωτοσέλιδα με τις ανακοινώσεις τους ότι ψάχνουν να μηνύσουν το CDPR για πολλούς λόγους που προέρχονται από την κατάφωρη ψευδή διαφήμιση της εταιρείας γύρω από το Cyberpunk 2077 και την επακόλουθη υποτίμηση των μετοχών που συνέβη όταν οι εν λόγω ψευδείς διαφημίσεις ανακαλύφθηκαν από ο γενικός πληθυσμός. Αυτοί οι ισχυρισμοί επιβεβαιώθηκαν αργότερα από τους ίδιους το CDPR, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι είχαν σκόπιμα παραπλανήσει τους καταναλωτές και τους επενδυτές τους σχετικά με το θέμα. Συνέχισε να διαβάζεις «Η πρώτη αγωγή έχει κατατεθεί εναντίον του CDPR»