Ο Αδάμ και ο Ρίκι εγκαταλείπουν τον παράδεισο στην αναζήτηση της Εύας, του Χίτλερ

Όπου ο βιβλικός Αδάμ μπορεί να μας έχει προκαλέσει μερικά προβλήματα συμμετέχοντας σε ένα μήλο ή δύο, σύμφωνα με τους περισσότερους εχθρούς εναλλακτική λήψη για τη Δημιουργία, ο αρχικός άνθρωπος μπορεί να έχει επιδοθεί σε λίγο χοιρινό. Συνέχισε να διαβάζεις “Adam and Ricky Leave Paradise in Search of Eve, Hitler”