Συντάκτης: Οι δημοσιογράφοι δεν θέλουν να τους καλέσουμε Σοσιαλιστές ... Αλλά Βιδώστε 'Em

Παιχνίδι Journo Σοσιαλιστές

[Σημείωση συντάκτη: Αυτό είναι ένα άρθρο συντάκτη από το YouTuber Vee]

Ένας τρόπος για τον χαρακτηρισμό του φασισμού είναι να τον ορίσετε ως κρατική λατρεία. Σύμφωνα με τον Μπενίτο Μουσολίνι, αυτό το σύστημα πολιτικοποιεί τα πάντα πνευματικά και ανθρώπινα: "Όλα μέσα στο κατάσταση, τίποτα έξω από το κράτος, τίποτα έναντι του κατάσταση". Συνέχισε να διαβάζεις "Συντάκτης: Οι δημοσιογράφοι δεν θέλουν να τους καλέσουμε Σοσιαλιστές ... Αλλά Βιδώστε" Em "