Αρχεία ετικετών: Ολλανδία
Παιχνίδια 2K αποσαφηνίζουν τις αλλαγές που έγιναν στο NBA 2K στις Κάτω Χώρες και στο Βέλγιο λόγω των νόμων για το loot-box

Οι μικροδιαμεσολάβειες και τα κιβώτια θανάτου έχουν κακή φήμη σε ορισμένες χώρες, στο βαθμό που απαγορεύονται στο Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες ....

ΔΕΝ ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο ή θα σας απαγορευτεί από το site!