Οι εξωτερικές εντυπώσεις στον κόσμο

Σήμερα είναι αμφισβητήσιμο εάν ένα παιχνίδι έχει μια ατζέντα και μια πολιτική θάρρος ή αν υπάρχει μόνο για τους αναθεωρητές όχι μόνο να απορρίψει την ύπαρξή του, αλλά να υπερασπιστεί θρησκευτικά τον ισχυρισμό του για την ανυπαρξία του. Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε μια εντύπωση Οι εξωτερικοί κόσμοι, ένα ανοιχτό παγκόσμιο RPG που αναπτύχθηκε από το Obsidian. Μια εταιρεία που εισήγαγε συστηματικά τις κοινωνικοπολιτικές αφηγήσεις και τις συσκευές στην ιστορία τους από τους πρώτους πυλώνες της αιωνιότητας. Συνέχισε να διαβάζεις "Οι εξωτερικές εντυπώσεις στον κόσμο"