Η Microsoft αναπτύσσει το "Project Artemis" για να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των αρπακτικών σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στα Chat Chat Room

Η Microsoft προσπαθεί να εντοπίσει τους θηρευτές παιδιών με ένα νέο πρόγραμμα με επικεφαλής τον Courtney Gregoire που φέρει την ονομασία "Project Artemis". Η ιδέα πίσω από αυτό το εργαλείο είναι να πιάσει τους stalkers που ψάχνουν να λεηλατούν τα παιδιά σε video chat rooms. Συνέχισε να διαβάζεις “Microsoft Develops “Project Artemis” To Help Identify Child Sex Predators In Video Game Chat Rooms”