Αρχείο ετικετών: Χορηγούμενο Χωριό 2017
Το CD Projekt Red ανακοινώνει την υποσχεθείσα εκδήλωση γης για το 2017

Το CD Projekt Red πήρε τόσο σε κοινωνικά μέσα ενημέρωσης όσο και στο YouTube για να ανακοινώσει την επιστροφή του πολωνικού γεγονότος που ονομάστηκε ...

ΔΕΝ ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο ή θα σας απαγορευτεί από το site!