Ένα δωμάτιο Πέρα από: Επεισόδιο 3 Σετ για εκτόξευση Δεκέμβριο 1st

Developer René Bühling έστειλε λέξη που Ένα δωμάτιο Πέρα έχει λάβει επίσημη ημερομηνία έναρξης της για Επεισόδιο 3. Θα πρέπει να φθάνουν για τους παίκτες του Steam ξεκινώντας Δεκέμβριο 1st. Συνέχισε να διαβάζεις "A Room Beyond: Επεισόδιο 3 που θα κυκλοφορήσει την 1η Δεκεμβρίου"