Ο πλανήτης ArcCorp του Star Citizen θα επιτρέψει στους παίκτες να πετάξουν μεταξύ των οικόπεδων και στα κτίρια

αστέρι του Πολίτη

Ένας άλλος γύρω από το στίχο φορτώθηκε για αστέρι του Πολίτη καλύπτοντας περισσότερα από τα προηγμένα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού στον αγωγό, καθώς και μερικά από τα πλοία που βρίσκονται σε εξέλιξη, μαζί με τις βελτιώσεις των οπτικών εφέ για τα μοντέλα ζημιών. Συνέχισε να διαβάζεις "Το StarCitizen's ArcCorp Planet θα επιτρέπει στους παίκτες να πετούν μεταξύ τους και να προσγειώνονται σε κτίρια"