Σχήμα του κόσμου, το Zen World-Building Sim ανακοίνωσε για το Nintendo Switch

Σχήμα του Κόσμου

It’s not often you get to use “zen world-building sim” in a headline. It’s a rare occurrence given the fact that zen games are most times relegated to itch.io or the backwaters of mobile devices, and world-building simulators are oftentimes put into the category of city management games like SimCity or Tropico. However, in this case, Hollow Tree Games’ Kickstarted walking simulator, Σχήμα του Κόσμου, καταφέρνει να συνδυάσει την οργανική οικοδόμηση του κόσμου (κυριολεκτικά) με μια ζεν-όπως ατμόσφαιρα. Συνέχισε να διαβάζεις “Shape Of The World, Zen World-Building Sim Announced For Nintendo Switch”