Ο προσομοιωτής του καρχαρία επιχειρεί τον καλύτερο προσομοιωτή μάχης του θηρίου με περισσότερο αίμα

Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα εδώ Προσομοιωτή καρχαρία είναι ένα βλέμμα. Αλλά αυτό που έχουμε εδώ είναι ο εκδότης και ο developer Aerilon Studios σε μια αποστολή, μια αποστολή να πυροδοτήσει. Από την εμφάνισή του, θα υπάρχει τόσο πολύ αίμα και gore, αν όχι περισσότερο, από αυτό που βρέθηκε στο αμφιλεγόμενο Προσομοιωτής μάχης του θηρίου. Συνέχισε να διαβάζεις “Shark Simulator Attempts To Best Beast Battle Simulator With More Blood”