Το TBS 'Snowpiercer Race-Swaps οδηγεί αρσενικό

Snowboarder TBS

Δεν το κρύβουν πια. Δεν τους νοιάζει καν. Η προπαγάνδα είναι έξω και έξω στο πρόσωπό σας και δεν προσπαθούν καν να είναι πανούργοι για την εκφυλισμένη ατζέντα τους που θέλουν να βάλουν στα πόδια σας καθώς συνεχίζουν να αντλούν την κομμουνιστική ιδεολογία στις φλέβες της κάθε σκέψης σας. Συνέχισε να διαβάζεις “TBS’ Snowpiercer Race-Swaps Lead Male”