Αρχεία ετικετών: SQLite
Ο χριστιανικός θεματικός κώδικας συμπεριφοράς του SQLite Angers SJW NPCs
SQLite NPC

Οι πολεμιστές της κοινωνικής δικαιοσύνης, οι NPC και οι άπω Αριστερά εξτρεμιστές μισούν τις δυτικές αξίες. μισούν την Αμερική. μισούν την ελευθερία. και μιλούν ιδιαίτερα ...

ΔΕΝ ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο ή θα σας απαγορευτεί από το site!