Αρχεία ετικετών: Starcom: Nexus
Starcom: Nexus, Εξερεύνηση Διάστημα Δράση-RPG εισέρχεται στην Πρώτη Πρόσβαση Δεκέμβριος 12th
Starcom Nexus

Μια δεκαετία μετά την αρχική κυκλοφορία του στο διαδίκτυο ως παιχνίδι Flash, τα εργαστήρια Wx3 εκτελούν εκ νέου και εκ νέου απελευθέρωση Starcom ...

ΔΕΝ ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο ή θα σας απαγορευτεί από το site!