Αρχεία ετικετών: Starfox 64
Το White Vanguard, το παιχνίδι Inspired Starfox 64 επιδιώκει ψήφοι στο Greenlight

Indie devs Theroyalskies τελευταία είσοδο παιχνιδιού στο Steam Greenlight αντλεί έμπνευση από το Starfox 64, και πηγαίνει από το όνομα ...

ΔΕΝ ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο ή θα σας απαγορευτεί από το site!