Αρχείο ετικετών: Badass Hero
Badass Hero, ένα αληθινό παιχνίδι δράσης για σκληρούς παίκτες που έχουν ενημερωθεί με νέα αφεντικά, όπλα
Badass Hero Ενημέρωση

Το Awesome Games Το Badass Hero του Studio είναι επί του παρόντος σε πρώιμη πρόσβαση. Το παιχνίδι εξακολουθεί να υφίσταται ενημερώσεις και βελτιώσεις από την πρώτη φορά ...

ΔΕΝ ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο ή θα σας απαγορευτεί από το site!