Λεπίδα Arcus Από Shining EX Δυτική Ρύθμιση κυκλοφορίας για το PC μέσω Steam

Το Studio Saisenzen θα δημοσιεύσει το Δυτικό PC έκδοση Λεπίδα Arcus από Shining EX, με τη βοήθεια της Degica, θα εργαστούν σε ορισμένα χαρακτηριστικά για την απελευθέρωσή της. Η αρχική έκδοση του Sega πήγε με το όνομα του Λεπίδα Arcus από Shining EX πάνω στην Ιαπωνία, και θα μετονομαστεί σε Λεπίδα Arcus από Shining: Μάχη Arena για τη Δυτική απελευθέρωσή του. Συνέχισε να διαβάζεις “Blade Arcus From Shining EX Western Release Set For PC Via Steam”