Πρέπει να βρεθείτε πρόθυμα στο Frog Hotel

Είναι στο Kickstarter, αλλά δεν είναι πανούργος. Μα, ούτε πλατφόρμα pixel-art είτε. Ούτε φανταζόμαστε για το καλές μέρες των τυχερών παιχνιδιών με τη δυσφήμιση του σύννεφου και την ευαγγελισμένη επιστροφή σε σκονισμένες κασέτες. Τι? Συνέχισε να διαβάζεις "Πρέπει να κοιτάζετε με προσοχή στο Frog Hotel"