Αρχείο ετικετών: Σημείο και κλικ στο παιχνίδι
Τα αντικείμενα στο διάστημα αναμιγνύει τα θέματα 2D Point-And-Click με την εξερεύνηση του χώρου

Τα αντικείμενα στο διάστημα από τα παιχνίδια 505 και τα Flat Earth Games στοχεύουν να συνδυάσουν τα θέματα με το point-and-click 2D με την εξερεύνηση του χώρου. Ο…

29, Point-and-click παιχνίδι επιδιώκει ψηφοφορίες για Greenlight του Steam

Ένα νέο παιχνίδι 2D που έχει τοποθετηθεί σε ένα πλαίσιο 3D διάνυσμα έρχεται το 29 του Humble Grove. Το παιχνίδι προσφέρει μέχρι ...

ΔΕΝ ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο ή θα σας απαγορευτεί από το site!