Το Kickstarter απορρίπτει τα κεφάλαια για την εκπόνηση νέας ζωής λόγω προβλημάτων επεξεργασίας πληρωμών

Έργο Νέα Ζωή

Πιέστε τη δημοσίευση Έργο Νέα Ζωή το ρομαντισμό doujin κατάφερε να ολοκληρώσει το run του Kickstarter, συνολικού ύψους $ 16,612 για να φέρει στη ζωή τη ερωτική ιστορία από τον Lynus. Ωστόσο, το έργο αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα όταν ο Kickstarter τους ενημέρωσε ότι τα κεφάλαια δεν θα μπορούσαν να παραδοθούν λόγω της παρακράτησης των κεφαλαίων από τον επεξεργαστή πληρωμών Stripe. Συνέχισε να διαβάζεις "Το Kickstarter απορροφά τα κεφάλαια για να σχεδιάσει νέα ζωή λόγω προβλημάτων επεξεργασίας"