Σάββατο ιππότες Kickstarter ελπίζει να αναβιώσει το WWF No Game's Mercy

Ακριβώς περίπου οποιοδήποτε νόμιμο ανεμιστήρα πάλης εκεί έξω που εξακολουθεί να διαδραματίζει η πάλη παιχνίδια σε αυτήν την ημέρα δεν ξέρει για ένα γεγονός ότι το μεγαλύτερο παιχνίδι πάλης ποτέ είναι WWF Δεν Έλεος (Δεμένα μαζί Virtual Pro Πάλη 2). Σε αυτήν την ημέρα δεν έχει υπάρξει ακόμα να είναι ένα παιχνίδι πάλης ως αναδυόμενη, απρόβλεπτη και δυναμική όπως Χωρίς έλεος. Συνέχισε να διαβάζεις «Το Saturday Knights Kickstarter Ελπίζει να Αναβιώσει το Παιχνίδι WWF No Mercy's»